Tunhovdfjorden Camping

Kunne du tenke deg å ha campingvogn her ?


Å
remålskunder

ca 20 vognplasser med båtplass, vann, kloakk og strøm nær vannet
 ca 10 vognplasser langs vei med enklere standard (bare strøm)

 
Mer bilder / tekst om Tunhovdfjorden, Øygardsgrend og
utbyggingsprosessen her :  tunhovdfjorden.blogspot.com


Meld din interesse: tlf 924 52 004 / e-mail
ronny.andersen@online.no


Campingplassen skal inndeles i 4 nivåer (4 vognrader)Nivå / Rad  1:  +1.5 m (737.5 m)
Nivå / Rad  2:  +2.0 m (739.5 m)
Nivå / Rad  3:  +2.0 m (741.5 m)
Nivå / Rad  4:  +2.0 m (743.5 m)

Tunhovdfjorden er på 736 m Full HRV
(HRV = høyeste regulerte vannstand)


www.ronnyandersen.no
www.fjellhandel.no  Tunhovdfjordens Venner


www.tunhovdfjorden.no